Çevre Dostu

Ahşap, yenilenebilir kaynaklardan elde edilen, uygun maliyetli, çevresel ve doğal dengeyi korumaya katkı sağlayan çevre dostu bir mühendislik malzemedir. Karbon ayak izini azaltmak için artan çabalar ve çevreci yaklaşımlar bina tasarımcılarına işlevsellik ve maliyet hedeflerini tutturmak bakımından Ahşabı daha cazip hale getiriyor.

Yeni binalar yapmak, eskileri yenilemek ve işletmek için kullanılan ürünlerin seçimi  çevre üzerinde önemli etkilere sahiptir. Herhangi bir malzeme seçerken, yaşam döngüsündeki yerini ve  çevresel etkilerini göz önüne almak önemlidir. Ahşap malzemelerin üretiminde enerji tüketimi çok düşüktür, hava ve su kirliliğine sebep olmaz ve diğer yaygın kullanılan yapı malzemelerinden daha az bir karbon ayak  izine sahiptir.

cevre dostu 01

Ahşap yapı malzemeleri EPD(Çevreci Ürün Deklerasyonu) belgelerinde en az çevresel etkiye sahip ürünler olarak öne çıkmaktadır.

Orman Genel Müdürlüğünün, orman raporları ve diğer karbon hesaplayıcı kurum ve kuruluşlardan ahşabın ve ormanların, ahşap yapı ve malzemelerin çevresel etkileri hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

 

YENİLENEBİLİR-SÜRDÜRÜLEBİLİR-YENİDEN KULLANILABİLİR

cevre dostu02

Ahşap doğal olarak yetişir ve yenilenebilir bir hammadde kaynağına sahiptir. Bilinçli ve sorumlu orman yönetimi,ormanların yasal olarak işletilmesini,ormanın faydalarından toplumun kısa ve uzun vadede yararlanmasını ve orman ürünleri talebini karşılamasını sağlamaya yardımcı olur.

Sürdürülebilir orman yönetimi, insanların ormanlara verdikleri değerlere saygı duyarak gelecek için orman sağlığını ve çeşitliliğini korumayı hedefler. Modern ormancılık uygulamaları su ve toprak kalitesi, balıklar ve yaban hayatı yaşam alanı ve biyoçeşitlilik ile birlikte toplum ve rekreasyon olanakları da dahil orman kaynaklarından faydalanmak üzere orman değerlerinin dengesini korumaya çalışır.

Bu işleri Ülkemizde Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) yürütmektedir.

Ahşap, ürünlerin sürdürülebilir olarak yönetilen bir kaynaktan elde edildiğini doğrulamak için bağımsız sertifika programları bulunan tek malzemedir. (FSC-PEFC)

FAO dökümanlarına göre Dünyada orman kaynaklarının dengeli işletilmesi konusuna artık daha fazla önem verilmekte ve orman kayıpları her geçen sene azalmaktadır. Bu konuda bağımsız denetim sistemleri ve sertifikasyon programları uygulamaktadırlar.

Bunların en önemlileri,

Forest Stewardship Council (FSC)

Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC)

Ülkemiz ormanlarında da FSC belgeli üretim yapılmaktadır.

 

EN AZ ÇEVRESEL ETKİ

Yaşam döngüsü değerlendirmesi (LCA-Life cycle assesment) çalışmaları, hammaddelerin elde edilmesinden imalat, nakliye, kurulum, montaj, kullanım, bakım ve imha etme veya geri kazanıma kadar malzemelerin tüm yaşam döngüsü boyunca çevresel etkilerini göz önünde bulundurur. Bu çalışmalar sürekli olarak, ahşabın enerji tüketimi, hava ve su kirliliği ve sera gazı emisyonları açısından çelikten veya betondan daha iyi olduğunu göstermektedir. Orman ürünleri endüstrisi, yan ürünlerini kendi içinde kullanarak kullanamadıklarını da temiz biyoenerji için yakıt olarak değerlendirerek atıkları en aza indirir. Bu şekilde, Böylece üreticiler ormandan aldıkları  her ağacın yüzde 99’unu kullanabilmektedirler.

Ahşap ürünler tipik olarak enerji tüketimi daha az malzemelerdir, daha düşük hava ve su kirliliğinden sorumludurlar ve diğer yapı malzemelerinden daha az bir karbon ayak izine sahiptirler. FSC, PEFC gibi Orman sertifikaları, orman yönetimi uygulamalarına ve çevresel, sosyal ve ekonomik değerler dengesini kontrol edip değerlendirirken, Çevresel Ürün Bildirgeleri (EPD-Environmental Product Declarations) çevresel etki bilgilerini ihtiva eder.

Ağaçlar ve orman ürünleri, iklim değişikliğiyle mücadelede ve sera gazlarının azaltılmasında önemli rol oynamaktadırlar. Karbon deposu olan ahşap ürünlerin kullanımı ve kesimi, bakımı, dikimi ile diğer faydaları ve dengeleride gözeterek sorumlu bir orman işletmeciliği, uzun vadede karbon ayak izimizi en aza indirebilir. Ayrıca, ahşap yapılar inşa ederek ve kullanarak enerji verimliliği çok yükseltilebilir. Bina tasarımlarının iyileştirilmesi, kurutulmuş kereste kullanımı, atıkların ayrıştırılması, yeniden kullanım imkanlarının artırılması ve enerji dönüşüm tesisleri gibi uygulamalar çevresel etkiyi azaltıcı eylemlerdir.

İnsanların doğal ürünlere ilgisi giderek artıyor ve kendilerini onlarla daha mutlu ve güvende hissediyorlar.

 

cevre dostu dokumanlar

pdf btn

karbon deposu k

 

Yesil Ev Enerji verimliligi

 

 


 

 

Altın Çekül Sunumu - Emine Erdoğmuş

  •   Miralay Şefik Bey Sok.
    No:13 D:2, Taksim/İstanbul
  •   +90 (212) 292 43 80
  •   +90 (212) 249 98 50
  • info@ahsap.org

UAB Hakkında

2000 yılında kurulan derneğimiz, dayanışma, katılım ve paylaşım esaslarına dayanan bir sivil toplum örgütüdür. Modern bilimin ahşaba verdiği önemi dikkate alarak, kendi coğrafyamız ve kültürümüzden alınan ilhamla çalışmalar yapmaktadır.


Devamı...