Yeşil Bina

yesil bina

Yeşil Binalar’ı arazi seçimi ve konumlandırmasında iklim ve çevre koşullarına uyarak, enerji, su ve doğal kaynak tasarrufunu dikkate alarak, atık üretmeyen doğal malzemeler tercih edilerek, içinde bulunduğu ekosisteme duyarlı olarak tasarlanan ve yapılan binalar olarak tanımlayabiliriz.

Güvenlik ve yapısal performansı sağlamak için ortaya konan gerekliliklere ek olarak, bir binanın çevreye olan olumsuz etkisini en aza indirgemek için Yeşil Bina kavramı etrafında oluşturulan standartlar, yönetmelikler ve derecelendirme sistemleri giderek çoğalmaktadır.

 

Josey Pavilion 2017 green building odulu


 
Sertifikalı ve/veya yerel kaynaktan tedarik edilmiş ahşap, yenilenebilen, sürdürülebilen, geri dönüştürülmüş, yeniden kullanılmış, kurtarılmış malzemeler, yerel malzeme tedariği, atıkların en aza indirilmesi, iç hava kalitesi, akıllı binalar(gelişmiş bina teknikleri ve becerileri) ve yaşam döngüsü etkileri dahil olmak üzere tüm bunlar ve benzerleri yeşil bina derecelendirme sistemlerinde puan kazandırıcı ve yardımcı fakrörlerdir. Ticari ve sosyal amaçlı binalar ile toplu ve tek ailelik konut projelerinde Ahşabın yaygın ve uygun kullanımı LEED, BREEAM ve diğer yeşil bina sertifikasyon sistemlerinde üst düzey sertifikasyon elde edilmesini sağlamaktadır.

 

Ülkemizdede Yeşil binalarla igili kuruluş ÇETBİK bu konuda çalışmalarını sürdürmektedir.

  •   Miralay Şefik Bey Sok.
    No:13 D:2, Taksim/İstanbul
  •   +90 (212) 292 43 80
  •   +90 (212) 249 98 50
  • info@ahsap.org

UAB Hakkında

2000 yılında kurulan derneğimiz, dayanışma, katılım ve paylaşım esaslarına dayanan bir sivil toplum örgütüdür. Modern bilimin ahşaba verdiği önemi dikkate alarak, kendi coğrafyamız ve kültürümüzden alınan ilhamla çalışmalar yapmaktadır.


Devamı...