WOODRISE 2017 Kongresi

WOODRISE 2017 Orta ve Yüksek Katlı Ahşap BinalarKongresi 12-15 Eylül Tarihlerinde Fransa’nın Bordo şehrinde gerçekleştirilecektir. Orta ve yüksek katlı Ahşap binaların bölgesel ve küresel ekonomiye katkılarından, mimari ve teknik özelliklerine, bu konudaki gelişmelere kadar birçok konu ele alınacaktır. Kongreye çok sayıda kamu ve özel sektör temsilcisi ile bilim dünyasından temsilciler katılarak deneyim ve birikimlerini paylaşacaklardır.

Detaylı bilgiye ve katılma şartlarına web sitesinden ulaşılabilir. http://en.wood-rise-congress.org/

 

WOODRISE 2017 Kongresi

Bu kongre, yenilenebilir ve sürdürülebilir bir malzeme olarak Ahşabı sürdürülebilir şehirler için gerekli bir materyal olarak gören, orta ve yüksek katlı binaların inşasında görev alan ve bir yapının tasarımından kullanıcısına kadar herkesi hedef alıyor.

WOODRISE Kongresi, inşaat sektöründeki tüm taraflar için hazırlanmıştır ve resmi karar alıcılar (tematik atölye çalışmaları) ya da gayrı resmi temaslar yoluyla çeşitli karar alıcıları bir araya getirmeyi amaçlamaktadır:

Orta ve yüksek katlı ahşap binaların tasarım ve inşaatı için gerekli malzemeleri, mühendisliği ve teknolojileri kullanarak taleplerini karşılama potansiyeline sahip şirketler ile birlikte proje sahipleri, geliştiricileri, EPA'lar, Mimarlar vb.

Bir yapıda ahşap kullanımını teşvik etmek için çalışan yetkili kamu kurumlarının temsilcileri, deneyimleri ile uluslararası düzeyde işlem yapma yöntem ve usullerini paylaşmak için özellikle heyecan duymaktadırlar.

Ve son olarak, girdileri, Yüksek bina detaylarında yüksek teknolojili ürünlerinin en iyi çözüm uygulamaları ile ilgili bilgi ve tavsiyede belirleyici bir faktör olduğu için, mühendislik ve tasarım bölümleri, ekonomistler, kontrol büroları, ürünlerin ve yapıların sertifikalandırıcılarının yanı sıra Ar-Ge paydaşları da davet edilmiştir.

WOODRISE kongresi Hedefleri:

Orta ve yüksek katlı ahşap yapı inşaatına olan talebin küreselleşerek sürdürülebilir şehirler için dinamik bir düşük karbonlu çevreye dönüştürdüğünü doğrulamak,

Orta ve yüksek katlı ahşap binalarda uluslararası bilimsel ve teknolojik mükemmeliyet sergilemek,

Bu yeni dönüşümün ahşap sektöründe nasıl Ekonomik kalkınma fırsatları oluşturacağını belirlemek.

Ulusal kaynakların daha verimli değerlendirilmesi ile Ekonomik döngü içinde katma değer ve istihdam oluşmasına katkı sağlamak.

http://en.wood-rise-congress.org/presentation/

 

KONGRE İÇERİĞİ VE KONULAR (TEMALAR)

WOODRISE Kongresi uluslararası düzeyde üç genel oturum ve dört Atölye çevresinde düzenlenecektir.

Birinci bölüm ve oturum Mimari sunum ve etkinlikleri içerecek,

Genel oturumlarda sunulacak ana konular:

-       Kamu Politikalarının Etkisi: Orta-yüksek ve yüksek katlı ahşap binalarda ahşap kullanımının gelişimi üzerine kamu politikalarının etkisi

-       Bilim ve Teknoloji: Ahşap ile ilgili teknik çözümler için yenilik ve fizibilite geliştirme faktörleri olarak Bilim ve Teknoloji

-       Ekonomik Kalkınma Potansiyeli: Kısa tedarik halkalarının entegrasyonu göz önüne alındığında, bir açık pazar cazibesi olarak Ahşap sektörü oyuncuları için ekonomik kalkınma potansiyeli.

Çalıştaylarda sunulan konferanslar daha teknik konular olacak:

-       Orman kaynakları ve yüksek binalar için ahşap ürünler: deneyimler

-       Orta-yüksek ve yüksek katlı ahşap binalarda ve akustik performans

-       Orta-yüksek ve yüksek katlı ahşap binalarda ve sismik risk önleme

-       Orta-yüksek ve yüksek katlı ahşap binalarda ve yangın güvenliği

http://en.wood-rise-congress.org/congress-content/

 

 

KONGRENİN ANA ORGANİZATÖRLERİ:

WOODRISE Kongresi Stratejik Komitesi'nin rolü, bu etkinliğin genel hatlarını tanımlamak ve önemli tercihlerini belirlemektir.

Komite, ahşap sanayiinde, hükümet temsilcilerini ve kamu kurumlarını temsil eden yetkililer ile ulusal ve bölgesel mesleki yapılar, Yerel Planlama ve Geliştirme Makamları ("EPA") tarafından oluşturulmuştur. Uluslararası boyutu FPInnovations (Kanada) ve Yapı Araştırma Enstitüsü (Japonya) tarafından yürütülmektedir.

http://en.wood-rise-congress.org/commitees/

 

YETKİLİ KURUL

WOODRISE Kongresi'nin uluslararası komitesi, belli sayıda uluslararası temsilciyi harekete geçirecektir. Onların rolü, Kongrede tartışılacak konuları tanıtmak, konuşmacıları önermek ya da programın odak noktalarını temel alan katılımcıları belirlemek ve delegasyonların gelişimini organize etmektir.

 

Uluslararası Komite:

 • Canada, FPInnovations : P. Lapointe
 • Japon, Nice Corporation : J. Hirata
 • Afrique, KOZ Architectes : N. Ziesel,
 • Allemagne, Rethink : C. Horn
 • Italie, Rossi Prodi Associati : F. Rossi Prodi

http://en.wood-rise-congress.org/ambassadors/

 

KONGRE İÇERİĞİ VE KONULAR (TEMALAR)

WOODRISE Kongresi uluslararası düzeyde üç genel oturum ve dört Atölye çevresinde düzenlenecektir.

Genel oturumlarda sunulan ana konular:

-       Orta-yüksek ve yüksek katlı ahşap binalarda ahşap kullanımının gelişimi üzerine kamu politikalarının etkisi

-       Ahşap ile ilgili teknik çözümler için yenilik ve fizibilite geliştirme faktörleri olarak Bilim ve Teknoloji

-       Kısa tedarik halkalarının entegrasyonu göz önüne alındığında, bir açık pazar cazibesi olarak Ahşap sektörü oyuncuları için ekonomik kalkınma potansiyeli.

Çalıştaylarda sunulan konferanslar daha teknik konular olacak:

-       Orman kaynakları ve yüksek binalar için ahşap ürünler: deneyimler

-       Orta-yüksek ve yüksek katlı ahşap binalarda ve akustik performans

-       Orta-yüksek ve yüksek katlı ahşap binalarda ve sismik risk önleme

-       Orta-yüksek ve yüksek katlı ahşap binalarda ve yangın güvenliği

http://en.wood-rise-congress.org/congress-content/

 •   Miralay Şefik Bey Sok.
  No:13 D:2, Taksim/İstanbul
 •   +90 (212) 292 43 80
 •   +90 (212) 249 98 50
 • info@ahsap.org

UAB Hakkında

2000 yılında kurulan derneğimiz, dayanışma, katılım ve paylaşım esaslarına dayanan bir sivil toplum örgütüdür. Modern bilimin ahşaba verdiği önemi dikkate alarak, kendi coğrafyamız ve kültürümüzden alınan ilhamla çalışmalar yapmaktadır.


Devamı...